step 2 - conformeren

Stap 2: Conformeren

Na het grondig inspecteren en in kaart brengen van de huidige elektrotechnische installaties, stuiten we vaak op situaties waarbij installaties niet voldoen aan de huidige normen. StroomWacht staat paraat om deze uitdaging aan te gaan. Met onze eigen specialisten bieden wij de mogelijkheid om alle installaties in overeenstemming te brengen met de geldende normen. Bovendien kunnen wij als tussenpersoon fungeren en afspraken maken met de servicepartners van de woningcorporaties.

Het niet voldoen aan geldende normen – bij bijvoorbeeld schakelinrichtingen en verdeelinrichtingen (Groepenkasten) – kan ernstige risico’s met zich meebrengen voor bewoners en het pand zelf. Enkele voorbeelden van mogelijke complicaties zijn:

Brandgevaar: Onjuiste bedrading of overbelasting van circuits kan leiden tot oververhitting en in het ergste geval tot brand.

Elektrocutie: Slecht geaarde of niet-geaarde installaties verhogen het risico op elektrocutie, vooral in vochtige ruimtes zoals badkamers of keukens.

Stroomstoringen: Oude of slecht onderhouden groepenkasten kunnen leiden tot frequente stroomstoringen, wat niet alleen ongemak veroorzaakt, maar ook schade kan toebrengen aan elektrische apparaten.

Een voorbeeld van een niet-geaarde PV-installatie kan zijn wanneer de zonnepanelen niet correct zijn geaard. Dit kan leiden tot:

Risico op overspanning: Bij onweersbuien of blikseminslagen kan een niet-geaarde PV-installatie het risico op overspanning vergroten, wat schade kan veroorzaken aan de elektrische apparaten in het pand.

Veiligheidsrisico’s: Een niet-geaarde PV-installatie kan leiden tot onbedoelde elektrische ladingen die de veiligheid van bewoners in gevaar brengen.

Door deze potentiële problemen aan te pakken en installaties in overeenstemming te brengen met de geldende normen, zorgt StroomWacht voor een veilige en betrouwbare elektrische infrastructuur in woningen en gebouwen.

Met onze eigen specialisten bieden wij de mogelijkheid om alle installaties in overeenstemming te brengen met de geldende normen. Bovendien kunnen wij als tussenpersoon fungeren en afspraken maken met de servicepartners van de woningcorporaties. Op deze manier hebben de woningcorporaties de vrijheid om te kiezen wie de problemen oplost, terwijl StroomWacht toezicht houdt op een correcte en veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Ontzorgen? Gaan we regelen

Laat je emailadres en telefoonnummer achter, dan nemen we zsm contact met je op!