Veelgestelde Vragen

Algemeen

StroomWacht is een dienst die gericht is op het veilig houden van elektrische installaties. We bieden inspecties, keuringen en advies om ervoor te zorgen dat elektrische systemen aan de vereiste normen voldoen en veilig zijn in gebruik. Wij koppelen elektrotechnische installaties aan het door ons ontwikkelde platform waardoor wij de status van de aanwezige installaties kunnen monitoren.

Periodieke inspecties zijn cruciaal om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen. Ze helpen potentiële risico’s op te sporen, zoals overbelasting, slechte bedrading of verouderde onderdelen, voordat ze tot problemen leiden.

Daarnaast wordt het steeds vaker door een verzekeraar als eis gesteld om te verzekerd te kunnen zijn.

Inspecties

StroomWacht biedt uitgebreide inspectiediensten voor elektrische installaties, inclusief visuele inspecties, metingen en keuringen volgens NEN 1010, NEN 3140.

Een NEN 3140 keuring is een inspectie van elektrische installaties gericht op het waarborgen van de veiligheid van werknemers en gebruikers, uitgevoerd volgens de norm NEN 3140. Deze norm heeft als doel om elektrische risico’s te minimaliseren en ongevallen te voorkomen door het veilig gebruik, beheer en onderhoud van elektrische installaties te bevorderen.

Tijdens een NEN 3140 keuring worden verschillende aspecten van de elektrische installatie gecontroleerd, waaronder:

Visuele Inspectie: Beoordeling van de zichtbare staat van de installatie, inclusief bedrading, schakelaars, stopcontacten en andere elektrische componenten.

Metingen: Controle van elektrische parameters zoals spanning, stroomsterkte en isolatieweerstand om de veiligheid en prestaties te beoordelen.

Aardingscontrole: Evaluatie van aardings- en beschermingsmaatregelen om te zorgen voor een veilige elektrische installatie.

Inspectie van Schakel- en Verdeelinrichtingen: Controle van schakel- en verdeelinrichtingen om te waarborgen dat ze veilig en correct functioneren.

Toetsing aan NEN 3140 Norm: Controle of de installatie voldoet aan de specifieke eisen en voorschriften van de NEN 3140 norm.

Het doel van een NEN 3140 keuring is om mogelijke gevaren en defecten in elektrische installaties te identificeren en aan te pakken, waardoor de veiligheid van werknemers en gebruikers wordt gewaarborgd. Na de keuring wordt een inspectierapport opgesteld met bevindingen, eventuele afwijkingen en aanbevelingen voor verbeteringen of noodzakelijke reparaties om te zorgen dat de installatie aan de normen voldoet. Het uitvoeren van regelmatige NEN 3140 keuringen draagt bij aan een veilige werkomgeving en vermindert het risico op elektrische ongevallen.

 

Een NEN 1010 keuring, ook bekend als een opleverinspectie volgens NEN 1010, is een grondige inspectie van een elektrische installatie die wordt uitgevoerd volgens de norm NEN 1010. Deze norm heeft als doel om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen door specifieke eisen te stellen aan het ontwerp, de aanleg en het gebruik van elektrische systemen.

Tijdens een NEN 1010 keuring worden verschillende aspecten van de elektrische installatie gecontroleerd, waaronder:

Visuele Inspectie: Beoordeling van de zichtbare onderdelen van de installatie, zoals bedrading, schakelaars, stopcontacten en verdeelinrichtingen.

Metingen: Controle van elektrische parameters zoals spanning, stroomsterkte, isolatieweerstand en aardingsweerstand om de prestaties en veiligheid te beoordelen.

Controle van Installatievoorschriften: Toetsing aan de eisen en voorschriften van de NEN 1010 norm, inclusief de beschermingsmaatregelen tegen elektrische gevaren.

Inspectie van Schakel- en Verdeelinrichtingen: Beoordeling van de correcte werking en veiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen binnen de installatie.

Rapportage: Na afloop van de keuring wordt een inspectierapport opgesteld met bevindingen, eventuele afwijkingen en aanbevelingen voor verbeteringen of noodzakelijke aanpassingen om te zorgen dat de installatie aan de norm voldoet.

Het doel van een NEN 1010 keuring is om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen volgens de geldende normen. Het inspectierapport dat voortkomt uit een NEN 1010 keuring biedt belangrijke informatie voor installateurs, eigenaren en gebruikers van elektrische installaties om te zorgen dat deze veilig en conform de voorschriften zijn opgeleverd en blijven functioneren.

 

De frequentie van inspecties hangt af van het gebruik en de omgeving van de installatie. Over het algemeen worden woninginstallaties om de 5 jaar geïnspecteerd, terwijl commerciële installaties jaarlijks of tweejaarlijks moeten worden geïnspecteerd.

Tarieven en afspraken

De kosten kunnen variëren op basis van de omvang van de installatie en het type inspectie. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

U kunt eenvoudig een afspraak maken door contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail. We plannen graag een geschikt tijdstip voor de inspectie van uw elektrische installatie. Het eenvoudigste is om op de contactpagina je gegevens achter te laten. 

Overig

Ja, inspecteurs die wij inzetten zijn gecertificeerd en hebben uitgebreide ervaring in het inspecteren van elektrische installaties volgens de geldende normen.

Als uw installatie niet aan de normen voldoet, ontvangt u een inspectierapport met aanbevelingen. We kunnen u adviseren over de benodigde vervolgstappen om de installatie veilig te maken.

Andere vragen of wil je een inspectie plannen? Neem gerust contact met ons op. Ons team staat klaar om te helpen.

Rob Vervoort - Directeur StroomWacht

Stroomwacht:

We staan klaar om je te ondersteunen bij al je vragen en onduidelijkheden. Neem vooral contact op, we zijn immers hier om je ontzorgen!

Ontzorgen? Gaan we regelen

Laat je emailadres en telefoonnummer achter, dan nemen we zsm contact met je op!